FEMEIA DIN LUMEA CIFRELOR

Niciodată să nu te opreşti din învăţat. A conduce este o profesiune, nu un drept sau o moştenire. Acceptă  că vor exista, în mod frecvent, lucruri pe care nu le ştii şi că a găsi modalităţi mai bune de a rezolva lucrurile, face parte din profesie.

Bruce HYLAND

După această maximă se conduce şi doamna Tamara Ceban, care activează în calitate de şefă a Direcţiei raionale de Statistică Glodeni. Protagonista schiţei noastre îşi trage rădăcinile de obîrşie din satul Recea, raionul Străşeni, aşezare cu oameni harnici, buni la inimă, săritori la nevoie.  S-a născut (în anul 1958) într-o familie de ţărani a lui Feodosii şi Pelaghia Rozmeriţă. Este dificil să descrii o copilărie plină de aventuri în cîteva rînduri, dar voi încerca să aştern pe hîrtie cele mai vii amintiri ale eroinei noastre:

–  Copilăria am petrecut-o în casa părintească şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura. În preajmă era o livadă de vişini şi ponoare, unde împreună cu alţi copii hoinăream ore întregi. Fiind al VI-lea copil în familie, ca cea mai mică, poate am fost puţin mai răsfăţată de mamă, fraţi şi surori. Pentru mine copilăria este ca o oglindă ce reflecta prin imagini mai tîrziu viaţa de fiece zi. Îmi amintesc că am fost un copil ambiţios şi îmi plăcea să fiu prima în clasă la învăţătură  şi la toate activităţile extraşcolare (serate, concursuri, sport). Cea mai vie amintire va rămîne dudul rotat din faţa casei, unde tata ne-a făcut un pat, ce-l agăţase de copac. Îmi adunam toate jucăriile şi acolo era colacul de salvare ca să mă pot juca în linişte, deşi fraţii şi surorile mă mai alungau uneori. Anii s-au perindat, iar din copacul copilăriei mele a rămas numai tulpina – aşa i-am surprins un fragment de gînd dnei Tamara Ceban.

Ţinînd foarte mult la versurile ,,casa părintească nu se vinde”, cu o adîncă tristeţe mi-a relatat că după ce au decedat părinţii se duce tot mai rar pe acasă. De îngrijirea casei se ocupă fratele mai mare, care locuieşte în sat. Toţi au fost pentru aceea ca sănu vîndă casa cu fereastra la care mama i-aştepta. Fiind mulţişori la număr, părinţii n-au avut putere să le ofere studii superioare copiilor, dar mezina le-a căpătat şi-i mîndră de asta. Dar mai întîi s-a manifestat ca elevă, îi plăceau ştiinţele exacte. În 1975 absolveşte şcoala medie cu rezultate bune la învăţătură. De prin clasa a VII a început să fie pasionată de sport şi în deosebi de tenisul de masă. De multe ori mamă-sa o certa, fiindcă cum venea de la şcoală, lua masa şi alerga înapoi la şcoală unde se pregătea de competiţiile sportive pentru a apăra cinstea şcolii, dar şi pentru a-şi satisface hobby-ul său. Deseori ocupa locuri de frunte în raion, apoi cînd şi-a continuat studiile la universitatea de stat, facultatea economie s-a învrednicit şi de locul întîi. După absolvirea studiilor se căsătoreşte în satul Hîjdieni, apoi vine cu traiul în Glodeni. Protagonista dna Tamara Ceban e întregită de membrii familiei şi, în primul rînd, de cei doi copii (Aliona şi Radu), care i-au păşit pe urmele profesiei. Fiica deja activează ca contabil într-o firmă, iar feciorul e student în anul III la ASEM din Chişinău. Răsfăţatul tuturor e nepoţelul, un dolofan ce-i seamănă leit bunicuţei.

În perioada anilor 1984-1987 a activat în calitate de inginer programator la Fabrica de Conserve din oraşul Glodeni, iar din 1987 şi pînă în prezent – în domeniul statisticii. A început această carieră de la funcţia de specialist-economist. Pe atunci abia apăreau primele computer personale prin organizaţii şi avînd puţină experienţă în domeniu a fost promovată ca specialist principal, locţiitor al şefului direcţiei şi din anul 2003 e conducător al Direcţiei pentru Statistică a raionul Glodeni. Menţionează că chiar de la bun început a captivat-o domeniul statisticii, deoarece pe cînd era student a făcut practica la central principal de calcul din oraşul Chişinău, astăzi Direcţia Generală Tehnologii Informaţionale pe lîngă Biroul Naţional de Statistică al RM. Activează la Direcţia pentru Statistică de 23 de ani şi nu regretă. Îi are ca colegi de breaslă pe cei 13 angajaţi profesionişti în domeniu. Persoanele versate în domeniu afirmă că statistica este o artă care necesită dezvoltare. Din an în an se întreprind măsuri, avînd ca obicetiv de bază producerea datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul social-economic, conform standardelor şi metodologiilor armonizate principiului calităţii şi eficienţei, precum şi prezentarea cît mai vastă a indicatorilor statistici întregii societăţi conform strategiei de dezvoltare a statisticii în întregime pe republică pentru anii 2008-2011. Consideră că orice domeniu de activitate este important, iar conducătorul, activînd consecvent, cu dăruire de sine, cu un înalt grad de responsabilitate şi fiind susţinut de subaltern, are misiunea de a realiza sarcinile puse în faţa colectivului de muncă pentru o perioadă concretă de timp şi pentru viitor.

Silvia IFTODI redactor-adjunct al ziarului Cîmpia Glodenilor

Sursa: Articol preluat din Publicaţia Periodică a Consiliului raional Glodeni ,,Cîmpia Glodenilor”

Join the Conversation

3 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.